Speciaal ‘centrum’ moet veilige sportomgeving waarborgen

Dat het nog steeds nodig is,is jammer. Maar steeds meer komt er een nadrukkelijke focus te liggen op een veilige sportomgeving voor kinderen. Seksuele intimidatie en misbruik moeten volledig worden uitgebannen, daar is iedereen het over eens. Sportkoepel NOC*NSF gaat daarvoor een Centrum Veilige Sport in het leven te roepen.

Het Centrum Veilige Sport

Het Centrum Veilige Sport is mede het gevolg van een onderzoek dat op verzoek van het NOC*NSF door oudminister Klaas de Vries is opgezet. De hiervoor in het leven geroepen commissie kwam tot de weerzinwekkende conclusie dat één op de acht jonge sporters te maken krijgt met seksuele intimidatie of misbruik. In het eindrapport van de commissie – dat onder meer te vinden is op de
website van de nationale sportkoepel – worden meerdere mogelijkheden aangegeven om het probleem aan te pakken. Het nieuwe op te zetten Centrum Veilige Sport – dat het Vertrouwenspunt Sport zal opvolgen – moet het kenniscentrum worden om sporters en clubs van advies voorzien en alle meldingen van grensoverschrijdend gedrag registeren. “Die meldingen blijven we volgen, tot die naar ieders tevredenheid zijn ingevuld”, zei Geert Slot van het NOC*NSF vorige week in het AD. Dit centrale punt ter bestrijding van misstanden in de sport moet daarbij gaan samenwerken met de leden van het NOC*NSF, de tuchtrechtspraak, politie en het Openbaar Ministerie.

De tijd is rijp

In combinatie met de invoering van de door de commissie voorgestelde meldplicht, die voor bestuurders wordt ingevoerd, kunnen deze maatregelen een belangrijke bijdrage leveren aan een  effectieve aanpak van plegers van seksuele intimidatie en misbruik. Uitzondering In het onderzoek van de commissie komt naar voren dat seksuele intimidatie en misbruik een maatschappelijk
probleem is en dat de sportwereld daar geen uitzondering op vormt. De bevestiging in het rapport dat het in de sport vaak voorkomt, is voor het NOC*NSF een extra motivatie om dit met meer energie aan te pakken. “De tijd lijkt er ook rijp voor, nu iedereen zich, mede dankzij de #METOO beweging, meer en meer realiseert dat dit overal en dus ook in de eigen sportomgeving plaats kan vinden”, meldt de sportkoepel in een reactie op het onderzoek. Volgens de commissie moet de sportwereld in staat zijn de bescherming te bieden waar de sporters recht op hebben en sportkoepel NOC*NSF deelt die mening. In het rapport wordt gesproken van een gewenste situatie, waarin iedere sportbond én sportvereniging de maatregelen neemt en zich inspant om de leden duidelijk te maken dat seksuele intimidatie en misbruik overal voor kan komen, ook bij de eigen bond en de eigen vereniging.

Alertheid

Door een groter bewustzijn worden leden mogelijk alerter en worden situaties
van intimidatie of misbruik vroegtijdig onderkend en ondervangen. Daarbij moeten clubs en organisaties slachtoffers de sociale ruimte en veiligheid bieden, waardoor zij met hun verhaal naar buiten durven te komen. Verantwoordelijkheid Voor verenigingsbestuurders, maar ook voor begeleiders en overige leden binnen de club moet duidelijk zijn wat te doen om seksueel  grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, en wat er moet gebeuren als er signalen zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Verantwoordelijkheid

Het komt er op neer dat iedereen zijn verantwoordelijkheid kent en neemt. Bij het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag is het van belang de betrokkenheid van leden, ouders, coaches en trainers te vergroten. Het voorkomen van seksueel  grensoverschrijdend gedrag moet in de ‘genen’ van de sportverenigingen komen te zitten. In de eindconclusies van het rapport heeft de commissie meerdere mogelijkheden aangegeven, aanbevelingen gedaan en advies opgesteld om tot een veliger sportklimaat te komen. Sportkoepel NOC*NSF deelt de conclusies van de commissie en is met de aanbevelingen aan de slag gegaan.
In mei van dit jaar is gestart met het vormgeven van een Centrum Veilige Sport. Begin volgend jaar in januari wordt een tussenrapportage opgesteld en de stand van zaken over het invoeren van de aanbevelingen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.